Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαδικτυακή παρουσία

Υποβλήθηκε από zvr την Τετ, 12/24/2008 - 10:35.

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση σχεδιαστικών προτάσεων δημιουργίας διαδικτυακής παρουσίας (ιστοτόπων, σήματος, και λογοτύπου) με στόχο την ομογενοποίηση της ταυτότητας της.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα οφέλη της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού, θα αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την διείσδυσή του.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ λειτουργεί ιστότοπους για την κοινότητα, ο ανασχεδιασμός των οποίων αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Παράλληλα, ζητείται και μια πρόταση οπτικής ταυτότητας για την εταιρεία, που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο λογότυπο, και βασικό εγχειρίδιο εταιρικής ταυτότητας (design manual).

Το πρώτο βραβείο θα βραβευθεί με χρηματικό έπαθλο ύψους 1.500 €, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα απονομής δεύτερου και τρίτου βραβείου, ύψους 500 €. Στη συνέχεια, οι πρωτεύσαντες στο διαγωνισμό θα κληθούν να υλοποιήσουν την πρότασή τους, με επιπλέον αμοιβή 7.500 €.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικτυακή, ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009.

Περισσότερες Πληροφορίες στο
http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:s...

HEGRADE - Hellenic Graphic Design Community 2005 - 2011
Powered by Drupal. Development and Hosting provided by Apogee Information Systems